Lesní mateřská škola LískáčekAktuality
O Lískáčku
Provoz
Pomozte nám
Fotogalerie
Kontakt
Odkazy


Lesní mateřská škola Lískáček je soukromou mateřskou školou, nabízí předškolní vzdělávání dětem od 2 do 7 let.
Školka je od září r. 2017 je v registru škol a školských zařízení MŠMT. Ve školce pracují kvalifikovaní pedagogové, na školku
se vztahují vyhlášky závazné pro předškolní vzdělávací zařízení. Školka je dotována státem, její provoz a vzdělávací plány
kontrolovány Školní vzdělávací inspekcí. Provoz Lískáčku spolufinancují rodiče placením školného (viz Ceník). Školka je pokračováním
původního lesního klubu Lískáček (původně občanského sdružení Kandík, o.s.), který vznikl v dubnu r. 2012.

Usilujeme o to, aby děti měly přímý kontakt s přírodou a učíme je její ochraně. Vedeme děti k sebeúctě, samostatnosti a tvořivosti.
Chováme se tak, abychom děti motivovali k ohleduplnosti k sobě samým, k ostatním lidem i k okolí. Věříme, že bezprostřední zkušenost
s přírodním prostředím napomáhá jak tělesnému, tak, duševnímu rozvoji dětské osobnosti.

Jsme členem Asociace lesních mateřských škol.


Hlavní inspirací programu Lískáčku jsou lesní mateřské školky. Děti jsou pravidelně venku v přírodě, zejména v lese.
Zároveň mají možnost odpočívat a stravovat se v klubovně, která tvoří zázemí školky. Důraz je kladen na podporu přirozeného pohybu
a přirozeného duševního a tělesného rozvoje. V přírodě děti mohou spontánně běhat, skákat, zkoumat a objevovat. Dětem je tak umožněno
vnímat své vlastní přirozené fyziologické a sociální potřeby. Učí se postarat se o sebe, vnímat potřeby druhých a postupně si osvojují
samostatnost a sociální dovednosti.
Tým Lesní MŠ Lískáček

Mgr. Olga Lyžbická, koordinátorka a pedagog
Vystudovala jsem Přírodovědeckou fakultu UK, obor hydrobiologie. Nyní studuji dálkově Pedagogickou fakultu UK, bakalářský obor
Učitelství pro MŠ; studium ukončím v roce 2019. Pracovala jsem v oblasti ekologické výchovy ve Sdružení Tereza. Podílela jsem se na
Učitelství pro MŠ; studium ukončím v roce 2019. Pracovala jsem v oblasti ekologické výchovy ve Sdružení Tereza. Podílela jsem se na
založení lesního klubu Lískáček, ve školce jsem lektorovala již od roku 2013. Snažím se, aby si děti pod mým vedením všímaly přírody,
její rozmanitosti. Podporuji je v tom, aby braly do ruky brouky, listy, kytky, mech, šišky ... prostě to, co je zaujme a samostatně vše
prozkoumávaly. Na vycházkách učím děti rozlišovat to, co venku slyšíme a zároveň vnímat ticho. Mám radost, když se děti ptají a přemýšlí nad
tím, co vidí. Mým cílem je, aby měly z Lískáčku především hezké zážitky a vytvořily si k přírodě a okolní krajině vztah. Velmi si vážím toho,
že můžu dělat práci, která mne baví a naplňuje. Chci, aby dětem bylo v přírodě stejně dobře jako mně. Mám dceru Kačku. V Lískáčku pracuji od samého počátku, podílela jsem se na založení tohoto dříve lesního klubu. Od září 2017 pracuji v Lesní MŠ Lískáček na pozici pedagoga, vedu dopolední
program.
Zároveň koordinuji pedagogický tým a administrativu se školkou spojenou.
Mgr. Mirka Podgornych ,ředitelka školy
Vystudovala jsem vysokou školu – obor sociální práce. V červnu 2017 jsem na střední škole dokončila maturitní obor předškolní a
mimoškolní pedagogika. Pracuji v organizaci VIDA z. s., kde pracuji jak v administrativní oblasti, tak i s lidmi. Převážně spolupracuji
s lidmi s duševním onemocněním, kteří mají určitá specifika. Díky této práci jsem tolerantnější a trpělivější v komunikaci a spolupráci
s okolím a umím dát prostor lidem kolem sebe, aby se mohli vyjádřit či se prosadit.  
Po narození dcery Emilky se více zajímám o zdravotní životní styl, aktivity, které rozvíjí děti, jejich schopnosti a dovednosti. Snažím se najít
cestu, jak se opět přiblížit přírodě a umět s ní žít. Ráda se nechávám inspirovat okolím a věřím, že mohu inspirovat i já. Zajímám se o permakulturu,
účastním se seminářů a kurzů v oblasti dramatické výchovy, pohybové výchovy a výtvarné výchovy. Ráda poznatky uplatňuji v práci s dětmi a zároveň
nechávám prostor pro práci dětí v přírodě.  
Od září 2017 pracuji v Lesní MŠ Lískáček na pozici ředitelky mateřské školy a pedagoga.
Mgr. Jana Hanušová ,pedagog
Vystudovala jsem Filozofickou fakultu, obor Pedagogika. V současné době ukončuji studium Předškolní a mimoškolní pedagogiky.
Práci s dětmi jsem si vyzkoušela zejména v ZŠ Londýnská v Praze, kde jsem učila první a druhou třídu, a ve školce MŠ Masná.
Mám tři děti – Zuzku (10), Kubíka (7) a Aničku (3).
Na práci v lesní školce mě láká možnost spojit vzdělávání dětí s pobytem ve venkovním prostředí a učit se tak přirozeně -
prožitkem přímo z přírody. Práce s menší skupinou umožňuje rozvíjet citlivost dětí k přírodě i k sobě navzájem. Učit se vnímat
a respektovat řád přírody je ve výchově možné spojit s vnímáním a respektováním řádu lidského společenství – prostřednictvím
společně dohodnutých pravidel a každodenních rituálů.Vedle environmentální výchovy bych ráda věnovala dostatečný prostor péči
o vztahy mezi dětmi, pomáhala rozvíjet dovednosti domluvit se, naslouchat si a vytvářet společenství založené na vzájemném
respektu a podpoře.
V Lískáčku pracuji od září 2017 na pozici pedagoga. Vedu dopolední program.Jaroslava Zittová, členka realizačního týmu, lektorka angličtiny, chůva
Mám vystudované technické lyceum na SŠ. Náplní mé práce je však již několik let lektorství, převážně výuka angličtiny a práce s dětmi v přírodě. Poprvé jsem si lektorování vyzkoušela při studiu architektury na cestách jako dobrovolník a později se k němu vracela. S příchodem rodiny se mi stalo nedílnou součástí života. V rámci profesního rozvoje jsem absolvovala menší i rozsáhlejší kurzy a semináře z oblasti výuky angličtiny, práce s dětmi, poznávámí přírody. Lektorské zkušenosti jsem získala mimo jiné v montessori škole, v jazykovém studiu, nebo jako asistent pedagoga. Osobní nadšení z přírody pramení z dětství, z dob, kdy jsem aktivně lezla po stromech i po skalách a zkoumala zákoutí přírody. Není asi divu, že model lesní školky byl pro mne ta nejlepší cesta předškolního vzdělávání, ještě než jsem se o lesních školkách v roce 2009 dozvěděla. Mám dcery Elišku (10let) a Jasminu (4 roky) a syna Matěje (8 let). V Lískáčku pracuji od roku 2013, podílela jsem se na jeho založení. Od září 2017 pracuji v Lesní MŠ Lískáček na pozici chůvy, vedu odpolední kroužek angličtiny. Zároveň patřím do organizačního týmu, pracuji na vzdělávací koncepci Lesní MŠ Lískáček, podílím se na rozvoji školky.Dagmar Hillová , pedagog
Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu a od té doby poznávám a učím se stále něco nového. Začala jsem pracovat jako učitelka v esteticko-hudební školce, vyzkoušela si na rok tu klasickou sídlištní, abych našla cestu tam, kde si s dětmi na pozdrav podávají ruce, společně tvoří pravidla. Pořád ale chyběl individuální přístup ke každému z dětí. Odešla jsem proto do soukromého školství a vyzkoušela si tam opravdu spoustu různých rolí, situací i přístupů k dětem i rodičům. A zároveň se stěhovala pořád blíž a blíž k lesu, na kterém jsem závislá díky naší trampské a cestovatelské rodině od dětství. Když se nám narodila dcera Klára (2 roky), les už skoro neopouštíme.

V Lískáčku si plním svůj profesní sen. Pracuji zde od září 2017 na pozici pedagoga, vedu odpolední tvořivé dílny.Soňa Suchánková, chůva
Pracovala jsem v zahradnictví, v restauracích, mám praxi v administrativní práci a zkušenosti se zpracováním podkladů pro účetnictví. Již pět let se aktivně podílím na vedení MC Permoníček v Jílovém u Prahy jako koordinátorka nepravidelných aktivit a tvořivých dílen. Mám dva syny – Dominika a Juráška. V Lískáčku jsem začala pracovat na jaře v roce 2017. Práce s dětmi mě naplňuje. Filozofie lesních mateřských škol se plně shoduje s mojí filozofií. Můj názor je takový, že dnešní uspěchaný svět se stále více oddaluje přírodě, i přesto, že je nedílnou součástí nás všech. Proto ráda pracuji v lesní školce, snažím se děti učit pozitivnímu a zodpovědnému přístupu k přírodě, ostatním lidem a v neposlední řadě k sobě samému. V Lískáčku pracuji od září 2017 na pozici chůvy.Michala Krištůfková, členka realizačního týmu
Myšlenka lesních mateřských škol mi vždycky byla blízká. Jsem pro co největší pobyt venku a přirozené sbližování dětí s přírodou.
Z mého pohledu je to nejlepší model předškolní výchovy – je zdravý a dobrodružný. Proto jsem byla nadšená, když jsem mohla v září 2013
nastoupit do lesního klubu Lískáček jako dobrovolnice a posléze zde pracovat. Chodila jsem s dětmi do přírody, pomáhala s provozem lesního klubu
Baví mne šít a malovat,snažila jsem se předávat tuto dovednost i dětem z Lískáčku. Práce s dětmi mne baví a inspiruje, pravidelně také
jezdím jako vedoucí na dětské letní tábory.
Mám syna Jonáše (10 let), který je nadšený obdivovatel všech brouků a plazů a dceru Violku (6 let) a syna Diviše (1 rok). Pak také psa Bezinku, hady, chameleona, rybičky, pakobylky a strašilky.Od září 2017 pracuji v Lesní MŠ Lískáček v organizačního týmu, podílím se na rozvoji školky, pomáhám s provozním a administrativním zajištěním.