Lesní klub v Jílovém u PrahyAktuality
O Lískáčku
Provoz
Pomozte nám
Fotogalerie
Kontakt
Odkazy


Lesní klub Lískáček je aktivitou Spolku Kandík (původně občanského sdružení Kandík, o.s.). Působí od dubna 2012. Usilujeme o to, aby děti měly přímý kontakt s přírodou a učíme je její ochraně. Vedeme děti k sebeúctě, samostatnosti a tvořivosti. Chováme se tak, abychom děti motivovali k ohleduplnosti k sobě samým, k ostatním lidem i k okolí. Věříme, že bezprostřední zkušenost s přírodním prostředím napomáhá jak tělesnému, tak duševnímu rozvoji dětské osobnosti.

Jsme členem Asociace lesních mateřských škol.


Lískáček nabízí předškolní vzdělávání dětem od 3 do 6 let. Hlavní inspirací programu Lískáčku jsou lesní mateřské školky. Děti jsou pravidelně venku v přírodě, zejména v lese. Zároveň mají možnost odpočívat a stravovat se v klubovně, která tvoří zázemí školky. Důraz je kladen na podporu přirozeného pohybu a přirozeného duševního a tělesného rozvoje. V přírodě děti mohou spontánně běhat, skákat, zkoumat a objevovat. Dětem je tak umožněno vnímat své vlastní přirozené fyziologické a sociální potřeby. Učí se postarat se o sebe, vnímat potřeby druhých a postupně si osvojují samostatnost a sociální dovednosti.Organizátorky, pedagogové a lektoři

Mgr. Olga Lyžbická, koordinátorka a lektorka lesního klubu Lískáček
Koordinuji projekt a lektoruji v Lískáčku. Vystudovala jsem Přírodovědeckou fakultu UK, obor hydrobiologie. Nyní studuji Pedagogickou fakultu UK, obor Učitelství pro MŠ. Pracovala jsem v oblasti ekologické výchovy ve Sdružení Tereza. Snažím se, aby si děti pod mým vedením všímaly přírody,její rozmanitosti. Podporuji je v tom, aby braly do ruky brouky, listy, kytky, mech, šišky ... prostě to, co je zaujme a samostatně vše prozkoumávaly. Na vycházkách učím děti rozlišovat to, co venku slyšíme a zároveň vnímat ticho. Mám radost, když se děti ptají a přemýšlí nad tím, co vidí. Mým cílem je, aby měly z Lískáčku především hezké zážitky a vytvořily si k přírodě a okolní krajině vztah.
Velmi si vážím toho, že můžu dělat práci, která mne baví a naplňuje. Chci, aby dětem bylo v přírodě stejně dobře jako mně. Mám dceru Kačku (8 let).


Mg.A. Dominika Čapková ,lektorka
Vystudovala jsem všechny možné výtvarné školy, protože jiný druh studia (snad kromě veteriny) mě nezajímal. Už jako prvňáček jsem na otázku ohledně povolání odpověděla „malířka obrázků“. Práce s dětmi mě naplňuje a motivuje. Výtvarné kurzy a volnočasové aktivity lektoruji od svých 18-ti let, s malými přestávkami, ale pořád se k tomu vracím :). Nyní kromě práce v Lískáčku vedu výtvarné, kreativní a keramické kurzy v Hhobbies centru v Jesenici u Prahy.
Opravdu důležitý je pro mě strom, živý a zdravý les. Věřím, že lidé jsou jeho součástí a nikoliv park součástí města. Věřím, že lidé jsou na něm závislí a nikoliv strom na nás. Jeho zdraví je však odvislé od zdraví životního prostředí a krajina od lidské tvorby. Já les maluji a obklopuji se jim, učím děti malovat, vnímat a obklopovat se lesem. Tím se pro nás stal neodmyslitelnou součástí a všimneme si, když schází. Podle mě je velmi důležité učit děti poznávat přirozený (živý, přírodní) svět. Zmoknout a znavit se na lesní cestě, získat pokoru, lásku a nezbytnost přirozeného prostředí. Do Lískáčku mě přivedl můj syn,
pro kterého to v jeho 4letech a nespoutané povaze bylo to pravé lesní :). Nyní ho vystřídala nejmladší dcera Johanka.
V Lískáčku působím na pozici Lektorka - chodím s dětmi na výlety a „výtvarničíme“ všemi malířskými technikami.
Mám dceru Justýnu (18let) a Johanku (6 let) a syna Vítka (9 let).

Jaroslava Zittová, lektorka a členka realizačního týmu
Lektoruji. Nejen v Lískáčku, ale i v MC Permoníček, Montessori centru a jazykovém studiu Talk and Enjoy. Nejen děti, ale i dospělé. Poprvé jsem si lektorování vyzkoušela na cestách jako dobrovolník. Dodnes mne baví a naplňuje. Model lesní školky byl pro mne ta nejlepší cesta předškolního vzdělávání, ještě než jsem se o lesních školkách v roce 2009 dozvěděla. I proto je pro mne práce v Lískáčku potěšení. Patřím do realizačního týmu projektu lesního klubu Lískáček. Mám dcery Elišku (9let) a Jasminu (4 roky) a syna Matěje (8 let).

Michala Krištůfková, lektorka
Myšlenka lesních mateřských škol mi vždycky byla blízká. Jsem pro co největší pobyt venku a přirozené sbližování dětí s přírodou.
Z mého pohledu je to nejlepší model předškolní výchovy – je zdravý a dobrodružný. Proto jsem byla nadšená, když jsem mohla v září 2013
nastoupit do lesního klubu Lískáček jako dobrovolnice a posléze zde pracovat. Chodím s dětmi do přírody, pomáhám s provozem lesní
školky. Baví mne šít a malovat, snažím se předávat tuto dovednost i dětem z Lískáčku. Práce s dětmi mne baví a inspiruje, pravidelně také
jezdím jako vedoucí na dětské letní tábory.
Mám syna Jonáše (9 let), který je nadšený obdivovatel všech brouků a plazů a dceru Violku (5 let). Pak také psa Bezinku, hady, chameleona, rybičky, pakobylky a strašilky.